Dentius organiseert het praktijkmanagement op 2 niveau’s: de praktijkcoördinator (typisch de hoofdassistent/e) zorgt voor het dagdagelijkse management en wordt daarbij ondersteund door onze centrale diensten.

Welke diensten levert Dentius?

  • Werving en selectie van tandartsen en medewerkers, loopbaanbeleid en payroll 
  • Administratie, boekhouding en rapportering

  • Debiteuren- en crediteurenbeheer 
  • Aankoopondersteuning, 
  • Marketing (website, brochuremateriaal), 
  • Kwaliteit (kenniscentrum, protocollisering), 
  • Training en events 

Organisatie na overname

Bij overname wordt een praktijkcoördinator aangesteld of aangeworven. Hij of zij wordt vervolgens in-house opgeleid. Op geregelde tijdstippen komen de praktijkcoördinatoren samen om ervaringen uit te wisselen. 

Training

  • Startersopleiding bij intrede in de praktijk. 
  • Mogelijkheid om in een andere praktijk of bij 2e lijns-specialist mee te lopen.
  • Diverse ad-hoc-trainingen (communicatievaardigheden, software, 4-handed dentistery,...