Contacteer ons

Overname Solopraktijk

Dentius neemt bestaande solopraktijken over, wanneer deze kunnen geïntegreerd worden in een bestaande of nieuw op te richten Dentius groepspraktijk. De overstap naar een groepspraktijk laat toe efficiënter te werken en biedt meer flexibiliteit op gebied van werkritme. De administratieve kant van de praktijk wordt éénmalig overgezet naar onze systemen en vervolgens opgevolgd door onze ondersteunende organisatie.


Waarom overwegen om te verkopen?

  • Ondersteuning: De papierlast wordt u uit handen genomen door onze administratieve diensten
  • Focus: U kan zich toespitsen op tandheelkundige zorg, wetende dat het papierwerk niet blijft liggen
  • Continuïteit:Blijvende kwaliteitsvolle zorgen voor uw patiënten
  • Flexibiliteit: U kan geleidelijk afbouwen (en uw patiënten overdragen naar jongere collega's)of juist na uw pensioen in de praktijk blijven werken

Waarom Dentius?

  • Samenwerking: Wij geloven sterk dat succes afhangt van de mate waarin we een win-win creëren voor alle partijen; als hoofdtandarts krijgt u de tools en ondersteuning om te groeien en geniet u mee wanneer deze groei zich realiseert
  • Kwaliteit: Dentius is opgezet vanuit een ambitie om hoogstaande kwalitatieve zorg te bieden aan onze patiënten, financieel succes is het gevolg van deze ambitie, niet de primaire drijfveer.
  • Ervaring: Dentius combineert de klinische onafhankelijkheid en uitmuntendheid van de aangesloten tandartsen met onze ruime ervaring in het ondersteunen en uitbouwen van ondernemingen.
  • Transparantie: Met een gecombineerde ervaring van meer dan 20 jaar in overnames en fusies garanderen wij u financiële en contractuele duidelijkheid, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan