Dentius is een groepering van tandheelkundige groepspraktijken die een voortrekkersrol wil spelen in de verdere professionalisering van de Belgische tandheelkunde. De koepel werd mede-opgericht door drie tandartsen en streeft ernaar samen te werken met goede, gemotiveerde tandartsen (jong en oud) in de sector en hen te ondersteunen bij het bieden van een kwaliteitsvolle, efficiënte en vooral patiëntgerichte zorg. Een groeiende groep tandartsen kan vandaag getuigen over de toegevoegde waarde van Dentius en wat dit betekende voor hun praktijk.

Dentius kan in het kort samengevat worden als volgt:

  • overname van bestaande groepspraktijken (in de nabije of verdere toekomst; geheel of gedeeltelijk) én het uitbreiden of opzetten van groepspraktijken,
  • kwaliteitsvolle, efficiënte en patiëntgerichte tandheelkundige zorg,
  • autonomie en therapeutische vrijheid voor de tandarts bij het uitoefenen van zijn of haar beroep,
  • sterke focus op training en opleiding, zowel van tandartsen als van assistentiepersoneel,
  • ondersteuning bij het operationeel aansturen van de praktijk dus minder administratieve en operationele taken voor de tandarts.